KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvurucu") Kanun’un 11. maddesi ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. (Kanundan doğan haklarınızı öğrenmek için web sitemizde yer alan Aydınlatma Metin’inden faydalanabilirsiniz.)

Bu kapsamda bizzat veya vekil aracılığıyla Şirketimize yapacağınız başvurularda, aşağıda yer alan başvuru formundaki boş alanların doldurularak, imzalanması ve belirtilen yöntemlerden herhangi birisi ile Okulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Adres

Dikkat Edilecek Hususlar

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun bizzat veya vekil aracılığıyla elden teslimi.

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Üretici Sokak No:13 Melikgazi/Kayseri

-Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda vekaletname suretinin ekte gönderilmesi gerekmektedir.

- Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması zorunlu olmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Noter aracılığı ile başvuru formunun gönderilmesi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Üretici Sokak No:13 Melikgazi/Kayseri

-Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda vekaletname suretinin ekte gönderilmesi gerekmektedir.

- Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması zorunlu olmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak

erciyesfirat@hs01.kep.tr 

-Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-Başvuru” yazılması zorunlu olmamakla birlikte başvuru değerlendirme sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.

E-posta ile başvuru

(İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sistemine kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)

kayseri_fbm@hotmail.com

E-postanın konu kısmına “kişisel verilerin korunması kanunu bilgi talebi” yazılacaktır.

 

Belirtilen şekilde yapacağınız başvurular, başvuru formunun Okulumuza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandırılacaktır.

BAŞVURU FORMU

 

A. BAŞVURUCU BİLGİLERİ

Ad Soyad

 

TC Kimlik No

 

Adres

 

Telefon Numarası

 

E-Posta Adresi

 

Şirketimizle İlişkiniz (Veli,  Çalışan, Çalışan Adayı, Ziyaretçi vs.)

 

 

B. BAŞVURUCU TALEBİ (Lütfen talebinizi/taleplerinizi ayrıntılı olarak belirtiniz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BAŞVURU SONUCU (Lütfen başvuru yanıtınızı hangi yöntemle almak istediğinizi işaretleyin.)

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum.

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimizle olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Okul tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde yanıt verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Okulumuz bu durumlardan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvurucu

Adı Soyadı                 :

İmza                           :