1. Sınıfa Kayıt

FEN BİLİM KOLEJİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL KAYIT KABUL SÜRECİ

Fen Bilim Koleji İlkokuluna kontenjan dahilinde “Milli Eğitim Bakanlığı Okulöcesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Fen Bilim Koleji İlkokulu Kurum Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda kayıt kabulü yapılır.

Kayıt Başvuru Süreci
1.Sınıfa Kayıt
° İlkokullarımızın birinci sınıfına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibariyle 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
° Kayıt görüşmesine öğrenci, anne ve baba birlikte katılır.
° Kayıt görüşmesinde Rehberlik Merkezimiz tarafından öğrencinin okula hazırbulunuşluk düzeyi değerlendirilir. Velilere yönelik olarak da müdür yardımcısı tarafından eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılır.
° Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi değerlendirme sonucu doğrultusunda kayıt hakkı elde eden veliler müdür yardımcısı tarafından kayıt işlemleri için davet edilir.