Satranç Kulübü

Fen Bilim Koleji Satranç Kulübünün amacı satranç seven, bilen, kendini geliştirmek isteyen, öğrenmek isteyen öğrencilerimizi bir araya getirerek satranç eğitimi vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamaktır. Okul içi ve dışı satranç turnuvalarına katılmak/düzenlemek, öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak satranç kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır. Satranç, hafızanın ve bilişsel gelişimin gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma yöntemidir. Bir problem çözme becerisi kazandırmadır. Bu özelliğiyle bir oyunda dahi sınırsız sayıda problemle karşı karşıya kalınabilmektedir. Problem çözme başta olmak üzere, zihinsel becerilerin gelişmesini sağlayan bir edimler bütünüdür. İyi düzeyde satranç oynayanların, satranç oynamayanlara göre Şekil – Uzay Yetenekleri açısından daha gelişmiş oldukları araştırmalarda görülmektedir. Satranç zihinsel aktiviteler bütünü olması özelliğiyle, yeteneği kullanma, yaratıcılık, yarışma, işbirliği, değişiklik ve liderlik gibi ilgi alanlarını pekiştirir.

Satrancın Yararları ;
° Öğrenciye planlı hareket etmenin gerekliliğini ve önemini kavratır.
° Kişiliğin oluşumunu olumlu yönde etkiler.
° Kendine güven duygusunu olumlu yönde etkiler.
° Doğru, hızlı ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur.
° Karşılaştığı olayları doğru yorumlayabilme ve doğru yaklaşabilme becerisi kazandırır.
° Kötü alışkanlıkların edinilmesine engel olur ve zamanı doğru kullanmayı öğretir.
° Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
° Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
° Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
° Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
° Sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.
° Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
° Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
° Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
° Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli Eğitimi’nin öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır.

Satranç Kulübümüzün Amaçları
° Satranç kulübümüzün en temel amacı öğrencilerimize satrancı tanıtmak, öğretmek ve sevdirmek,
° Okul içinde satranç turnuvaları düzenlemek.
° Okulumuzu ulusal satranç turnuvalarında temsil etmek ve tanıtmak,
° Okulda çeşitli satranç etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,
° Kulüp üyeleri arasında bir ekip ruhu oluşturup takım çalışması disiplinini aşılamak,