Mali ve İdari İşler

Kurumun muhasebe, finansman, insan kaynakları ve idari işlerini yürütür. Kayıt işlemleri aşamasından başlayarak eğitim-öğretim dönemi boyunca mali konularda öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Destek hizmetlerinin gerçekleşmesini ve kontrolünü sağlar. Satın alma faaliyetlerinin tümünün yönetim kontrolünde yürütülmesini koordine eder.