Yaratıcı Drama Atölyesi

Drama, kişinin sözel ve bedensel olarak kendini ifade edebildiği alanlardan biridir. Yaratıcı drama derslikleri normal sınıf ortamlarından farklı, sıraların olmadığı, çocukların bedenlerini daha rahat ve sağlıklı kullanabildiği ortamlardır. Bu yönü nedeniyle öğrenciler tarafından yaratıcılık ve hayal gücünün daha geniş kullanılması etkisine sahiptir. Drama eğitim öğretim süreçleri içinde yeni bir oluşumdur. Drama bir olayı, oyunu tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır. Drama ile oyun iç içedir. Oyun çocuğun çevresiyle iletişim kurmasını, duygularını dışa vurmasını, tecrübe ve deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlemesini ve problem çözmesini sağlamaktadır. Öğrenciler arasında doğaçlama dolaysız bir iletişim sağlar. Drama öğrencinin birden fazla duyu organını harekete geçirdiği için öğrenciyi aktifleştirir. Bu nedenle İçine kapanık öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar. Ayrıca öğrencinin daha disiplinli ve uyumlu yetişmesini ve öz disiplin kazanmasını sağlar.

Drama dersleri normal sınıf ortamlarının dışında ,öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belirli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan eğitsel bir ortamdır.. Drama surecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar ve bilginin kalıcılığı da artar.

Yaratıcı Drama Atölyesi Amaçları;
° Öğrencilerde eleştirel düşünme becerisi kazandırma
° Öğrencilerin ahlaki değerleri keşfetmesini sağlamak
° Öğrencilerin kendine güven duymasını sağlama ve içe dönük öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak
° Öğrencilerde estetik gelişim sağlamak
° Öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak
° Öğrencilerde takım ve ekip çalışması oluşturmak
° Öğrencilerde özgüven geliştirmek
° Öğrencilerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirmek