Robotik Kodlama Kulübü

ROBOTİK KODLAMA KULÜBÜ+ STEM+A
STEM+A ise Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım ve Mekatronik mühendisliklerini içerir), Mathematics (Matematik) ve Art (Tasarım)'dan oluşan çok fonksiyonelli bir bilimin kısa adıdır.

Robotik kodlama kulübümüzde öğrencilerimiz, STEAM eğitimine yönelik programlanabilir robotlarla tasarım ve kodlamaya giriş yapıyor. Öğrencilerimiz bilgisayar ile program yazıp yazdıkları bilgisayar kodunu robota aktarıp akıllı makineler üretmeyi öğreniyorlar. Ayrıca öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi için bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi gereçlerin pasif bir kullanıcısı olmak yerine onlarla faydalar üretebilen, teknoloji geliştirebilen etkin bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz robotik kodlama derslerimizle programlama kavramlarıyla erken tanışmakta kullandıkları cihazları da faydalı araçlara dönüştürmektedirler. Eğitim metodumuzda öğrenciler yalnız teorik değil, yaşlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış materyaller ile birebir uygulamalı eğitim alırlar.

Kulüp olarak hedeflerimiz:
° Bilgisayar programı geliştirmek
° Matematik teoremlerini, fizik kanunlarını uygulamaya koymak
° Robot tasarlamak
° Öğrencilere, robotikten kaynaklanan bilimsel, sosyal ve kültürel kesişmeleri öğretmek
° Robotikle ilgili etik sorular üzerinde düşünmek

Robotik Kodlama Kulübünün Amaçları;
° Öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve yaratıcılık gücünü geliştirmek
° Öğrencilerimizin neden sonuç ilişkisi içerisinde düşünmesini sağlama sonuç çıkarma ve bulduğu bilgiyi yeni durumlarda uygulama becerisini geliştirmek
° Öğrencilerimizin karşılaştığı problemi anlama ve problemi çözme becerilerini geliştirmek
° Öğrencilerimizin bütün teknolojik ve yazılım dillerinin mantığını kavramasını sağlayarak algoritmaya hakim olarak model ve simülasyon gibi somutlaştırabilir tasarım yapabilmelerini sağlamak
° Kulüp üyeleri arasında ekip ruhunu ve disiplini kazandırarak teknolojik işlerde nasıl bir bütün olunacağını öğretmek.
° Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri çalışmalarını sergilemeleri için imkan ve olanaklar sağlamak
° Öğrencilerimizin yarışmalarda okulumuzu temsil etmelerini sağlamak.