Değerler Eğitimi

Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. İnsanların dünyaya bakış açılarını etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça önemlidir. Değer kaybı ise kişiliğin ve benliğin sarsılmasına buna bağlı olarak da benlik değerinin sarsılmasına neden olmaktadır.

Fen Bilim Koleji Değerler Akademisinde; kendine ve başkalarına saygı duyma, empati kurmayı öğrenme, işbirliğine teşvik etme ve problemleri çözme becerileri, farklılığı takdir etme ve kabullenme, evrensel farkındalık, “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile ilgili pratik uygulamalar yapmak, çocuklar için gerekli olan evrensel değerlerin kabulünü sağlamak ve çocukların potansiyellerini geliştirmek, tabiat sevgisi, hayırseverlik gibi temalar takip edilir.

Değerler Eğitimi Akademisinde Temel Hedeflerimiz;
° Temel değerlerimizi öğretmek ve pekiştirmek,
° İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
° Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
° Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda işbirliği kurularak işleyişini sağlamak.
° Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
° Dürüstlük,sorumluluk, adalet, doğruluk, yrdımseverlik gibi iyi ve güzel kavramları özümsemelerini sağlamak.

Değerler Eğitimi Kapsamında Etkinliklerimiz:
Temel değerleriz programı ile her hafta bir değer eğiti veriyoruz.
Öğrencilerimizin her hafta kazandığı değerleri davranışlara dönüştürmesi adına etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
İlkokul gruplarına değerlerimizi tanıtacak çalışmalar yapıyoruz.
Kazandırılan değerler ile ilgili aileleri bilgilendiriyor eğitimlerin okul ve evde paralel şekilde devam etmesini sağlıyoruz.