Pazarlama ve Tanıtım

Pazarlama ve Tanıtım departmanı kurumun vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu süreçte kurumun sosyal ve kültürel organizasyonlarını, kurum içi etkinliklerini ve dış tanıtıma yönelik kurumsal faaliyetleri gerçekleştirir. Konferans, seminer ve sergi gibi organizasyonları koordine eder. Kayıt dönemlerinde ve bursluluk sınavlarında velilere okulun tanıtımını yapar. Sosyal sorumluluk çalışmaları içinde yer alır.