Değerlerimiz

° Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
° Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak,
° Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
° Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek,
° Olumlu, geliştirici kurum iklimi yaratmak,
° Fen Bilim” kültürünü NESİLDEN NESİLE aktarmak.
° İnsan ilişkilerinde adil, güvenilir olmak; sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
° Öğrenci odaklılık
° Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
° Etik değerlere saygı duymak,
° Toplumsal sorumluluk bilincini oluşturmak,
° Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,
° Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve gereksinimlerini önemsemek,
° Velilerimizle çocuklarının gelişimi için iletişim ve işbirliği içinde olmak, onlara rehberlik etmek.