Öğretmen Profili

Fen Bilim Koleji öğretmenlerini kurumsal yapıya uygun olarak uzman eğitimcilerden oluşan bir komisyon aracılığıyla meslekî, insanî ve sosyal yetkinleri göz önünde bulundurarak titizlikle seçer ve en uygun şekilde görevlendirir. Fen Bilim Koleji’nde Öğretmenlerimiz;

° Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş,
° Öğrencisini seven ve saygı duyan,
° Öğrencilerinin kişilik ve sosyal gelişimine rehberlik yapabilen,
° Alanına hakim ve üretici olan,
° Özeleştiri yapan ve eleştirilere açık olan,
° Vizyon sahibi ve entelektüel olan,
° Türkçeyi iyi konuşan ve bir yabancı dilde kendisini ifade edebilen
° Tutarlı ve adil davranarak veli ve öğrenciye güven veren,
° Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduran,
° İnsanlık değerlerini, beceri ve tutumlarını akademik hedeflerle dengeli biçimde sunan,
° Sürekli araştıran, sorgulayan, kendini geliştiren,
° Teknolojik eğitim araçlarını etkin biçimde kullanabilen,
° Öğretme isteği ve zevki duyan,
° Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
° Öğrencinin kişisel bilgilerini koruya, bu bilgilere hakim olan, gerekli yönlendirmeleri yapabilen,
° Evrensel değerlere ve kültürlere saygılı,
° Öğrenciler için Güvenli eğitim ortamları yaratabilen,
° Öğrencinin ihtiyaçlarını temel alan ve mutluluğunu gözeten yetkin ve idealist eğitimcilerdir.