Kayıt İşlemleri

Kayıt İşlemleri
° Kayıt için davet edilen velilerin 1 hafta içinde evrak ve muhasebe işlemlerini tamamlaması gerekir.
Kayıt işlemleri için gerekli evraklar:
° Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı,
° Anne ve babanın birer adet vesikalık fotoğrafı,
° Öğrenci, anne ve babanın kimlik fotokopileri.
° Öğrencinin aşı karnesi/kartı fotokopisi
° Öğrencinin kan grubu karnesi/ kartı fotokopisi
° Anne baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösterir mahkeme tutanağı örneği