İNSAN KAYNAKLARI BAŞVURUSU

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir özel okul olarak, insan faktörünü kendimiz için bir veli nimet olarak görüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz insan kaynağının gelişimine yatırım yapmak ana hedefimizdir.

Ayrıca, değişime ve yeniliklere açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, girişimci bireyler kazandırmak ve tüm personelimizin mutlu oldukları, kurumsal ve bireysel hedeflerin örtüştüğü bir eğitim kurumu olmaktır gayemiz.

Kişisel Bilgiler


Kariyer Bilgileriniz