Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Fen Bilim Kolejinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile öğrencilerimizin; psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan ve düzgün şekilde kendini ifade edebilen,çevresinin ve potansiyelinin farkında olan, sınırlarının farkında, yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilen, kendisi ve diğer insanlarla barışık, sosyal sorumluluk bilincinde olan, problem çözme becerileriyle donatılmış,Duygu ve düşüncelerini yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilen, İlgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için sürekli, sistemli ve profesyonel bir yardımın verilmesi hedeflenir.

Bu hedefler doğrultusunda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri sürekli izlenir. Sosyal becerileri geliştirici bireysel düzeyde ve sınıf düzeyinde çalışmalar uygulanır. Öğrencilerimizin gereksinim duydukları konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapılır. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için hedeflerini belirleme konusunda onlara destek verilerek öğrencilerimize bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ
Okulumuza yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin okul ve çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır.

Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar
Fen Bilim Kolejine yeni başlayan ve ara sınıflara nakil gelen öğrencilerimize yeni katıldıkları okulumuzu ve çevresini tanıtmak için Oryantasyon eğitimi uygulanır. Öğrenci ve velilere yönelik program, okul açılmadan bir hafta önce öğrencilerin öğretmenlerini tanımaları, akademik takvim, etkinlikler okulun fiziksel özellikleri ve öğrencinin ihtiyaçlarını nasıl gidereceği hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bu şekilde öğrenci okula uyum sağlamak için geçireceği zamanı daha verimli kullanarak, okula uyum problemini atalatarak derslerine çalışabilme imkânı bulur.

Bireysel Danışmanlık
Acil müdahale gerektiren ve aniden oluşan durumlarda sunulan (Kriz yönelimli); bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal ve akademik alandaki zorlukların çözümü ve kendilerini daha iyi tanıma, yeteneklerinin farkına varmaları konularında her biri ile bireysel görüşmeler yapılarak, öğrencilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu şeklide oluşabilecek problemlerinde önüne geçilmektedir.

Önleyici – Koruyucu Rehberlik anlayışıyla da farklı olumsuz durumlar ortaya çıkmadan ve bu durumların birey üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesi için kişilik gelişimini destekleyen çalışmalar yürütülür.

Gelişim Sürecinin Takibi (Akademik, Sosyal ve Duygusal Gelişim)
Çoklu zeka kuramına ve öğrenme stillerine dayanarak öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelebilecekleri en yüksek hedeflere hazırlar ve onları; yapabileceklerinin en iyisine değil, istedikleri her şeyi yapabilecekleri motivasyona ve güce ulaştırmayı hedefleriz. Bütün öğrencilerimizin gelişimine göre uygun çeşitli envanterler uygulayıp, gözlemler yaparak gelişimsel takipleri sağlanır. Öğrencilerin ihtiyaçları belirlenerek geri bildirimlerde bulunulur.

Öğrenme Stilleri Otobiyografi Kendim Hakkında Düşüncelerim Sosyometri (Her dönem, her sınıf seviyesinde, uygulanır) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (Her yıl her sınıf seviyesinde sınıf öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla uygulanır. Sonuçları veli ve öğrenciyle birebir paylaşılır.) Başarısızlık Nedenleri Anketi Gözlem ve Görüşmeler

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Sınıf rehber öğretmenlerimiz; Rehberlik Servisi ile birlikte öğrencilerin, kendilerinin farkına varmaları, başkalarını tanımalarını ve anlamalarını, sosyal ve akademik hedefleri gerçekleştirmeleri amacıyla ihtiyaca yönelik olarak belirlenen konularda sınıf ortamında çalışmalar düzenlenmektedir.

Her sınıf öğretmeninin, o sınıfın öğrencileriyle birlikte haftada bir yaptığı rehberlik saati; öğretmen öğrenci etkileşiminin daha güçlendirir ve öğretmenlere öğrencilerini sosyal ve duygusal yetkinliklerle donatmasına izin verir.

Seminer Çalışmaları
Rehberlik servisi tarafından öğrencilerimize çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yıllık plan çerçevesinde seminer çalışmaları düzenlenmektedir.

° Rehberlik Servisinin İşlevi ve İşleyişi
° Kendimizi Tanıyalım
° Duygularımızı Tanıyalım
° Etkili Ders Çalışma Yöntemleri
° Teknoloji Bağımlılığı ve Teknoloji Bağımlılığından Kurtulma Yolları
° Problem Çözme Becerileri
° Akran Zorbalığı ve Mücadele Yöntemleri
° Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Grup Rehberliği Etkinlikleri
Okulumuzda sınıf içerisinde ya da öğrencilerimizin sosyal ortamında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik grup çalışmaları düzenlenmektedir. (Sosyal Beceri, Öfke Kontrolü, İletişim Becerileri, Çatışma Çözme Basamakları, dikkat çalışmaları gibi)
Farklı konularda yapılan grup çalışmalarımızın amacı, öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, kendilerini daha rahat ifade etmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek ve davranışa dökmek gibi katkılarda bulunmaktır.

Sınav Kaygısıyla Baş Etme: Öğrencilerimizin sınav kaygılarıyla baş edebilme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen grup çalışmasıdır. Hedef Belirleme: Öğrencilerimizin motivasyonlarını artırabilme, akademik gelişimlerini desteklemek ve sorumluluk bilincini arttırabilmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır.

Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazanma: Ders çalışma alışkanlığının ve sorumluluğunun kazandırılmasına yönelik, öğrenci ve veliyi bilgilendirme, yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sosyal Etkinlik ve Kulüplere Yönlendirme Çalışmaları: Öğrencileri, ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri etkinlik,kulüp ve atölye çalışmalarına yönlendirme ve yerleştirmenin yanı sıra, kişilik gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerde yer almalarına rehberlik edilir.

Sınav ve Kariyer Rehberliği Çalışmaları: Kariyer danışmanlığı ile öğrencilerimizin kendini tanımasına rehberlik ediyor, ilgi yetenek ve istekleri doğrultusunda gelecekleri adına isabetli kararlar alması için profesyonel çalışma ve yönlendirme yapıyoruz. Öğrencilerimize sınav sistemlerini tanıtıyor, yerleştirme ve tercih süreçleri süreçleri hakkında bilgi veriyoruz.

9. Sınıfta Meslek Tanıtımları
10. Sınıfta Alan Tanıtımı
11 ve 12. Sınıfta Meslek Seçimi ve Üniversite tanıtımları gerçekleştiriyoruz. 12. Sınıf öğrencilerimize ve velilerimize yerleştirme döneminde profesyonel tercih danışmanlığı hizmetleri veriyoruz.

° Okullar Hakkında Bilgilendirme Seminer Çalışmaları
° Öğrencilere Yönelik Yapılan Seminer
° Hedeflerimiz ve Biz
° Ergenlik Dönemi Özellikleri
° Verimli Ders Çalışma Teknikleri
° Motivasyon Artırma
° Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
° Sınav Kaygısıyla Baş etme Yöntemleri
° LGS (Lise Giriş Sınavı) Tanıtımı, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları
° YKS Tanıtımı, Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ
Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencinin eğitim hayatının bir kanadı okul, diğer kanadı ise ailedir. Öğrencinin yanında "bütünün" parçalarından biri olan aileyi de tanımanın ve öğrencilerimizin gelişimini işbirliği içinde desteklemenin öneminin farkındayız. Öğrencilerimizin sağladıkları gelişimleri bildirmek amacıyla velilerimiz ile düzenli görüşmeler yaparız.

Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerimize ihtiyaç duydukları çeşitli konular ile ilgili okulumuzda rehber öğretmenlerimiz ya da okul dışında alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenir.

° Anne-Baba Tutumları
° Başarılı Aile, Başarılı Çocuk
° Etkili Anne Baba Eğitimi - Çocuklarla İletişim
° Ergenlik Dönemi ve Özellikleri
° Çocuklarda Davranış Problemleri
° LGS-YKS Bilgilendirme

Veli Bilgilendirme Broşürleri
Belirli aralıklarda öğrencilerimizin gelişim özelliklerine uygun olarak velilerin bilgilerini zenginleştirmek amacıyla ya da okul işleyişimizde yer alan konulara yönelik geri bildirim mektupları okul rehberlik servisimiz tarafından hazırlanarak velilerimize gönderilir.