Ölçme ve Değerlendirme

Fen Bilim Kolejinde Öğrenme ve Değerlendirme Merkezi öğretmen ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması gereken davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etme amacına hizmet eder. Ölçme ve değerlendirme merkezimiz öğrencimizde sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencinin anlama, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verir. Fen Bilim Kolejinde ölçme değerlendirme işlemleri tamamen objektif olarak yapılmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Merkezimiz uygulamarını 2 aşamada gerçekleştirilmektedir:

1. Ölçme ( Soru Hazırlama ve Soru Bankası )
2. Değerlendirme
Amaç; ölçme ile elde edilen sayısal verilere dayanarak öğrenmelerle öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve davranışların yeterli olup olmadığını anlamak, varsa sebeplerin nedenlerini gidermek için gerekli önlemleri almaktır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere değerlendirme işlemleri soyut olmasına karşın Fen Bilim Koleji olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda somut verilere yapılan analizlerle ulaşabilmekteyiz.

Ölçme Değerlendirme Merkezi soru bankası sistemi ile öğretmenlerden her alt konuya ait aldıkları soru girişleri yapılmakta; branş öğretmenleri sorularını Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler.

Yıllık plan çerçevesinde hazırlanmış sınav programına göre branş öğretmenleri sınav tarihlerinden bir hafta öncesinde yapacağı sınavla ilgili bilgileri Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler.

Test Sınavları Okulumuzda test türü sınavların bütün çeşitleri yapılmaktadır. Öğretmenlerimiz yıllık planları çerçevesinde belirlenen sınav programına göre sınav tarihinin en geç bir hafta öncesinde kendi branşlarına ait konuları kapsayan test sorularını düşünsel düzeylerini de belirterek Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne teslim etmektedirler.

Ölçme Değerlendirme Merkezi sorular ile ilgili yaptığı gerekli çalışmada;
° Soruların iyi bir test maddesi olup olmadığı, konularla olan bağlantısını
° Soruların Düşünsel Düzeyleri
° Bilgi
° Hatırlama,
° Kavrama,
° Uygulama,
° Analiz,
° Sentez

Değerlendirme kriterleri yönünden analiz edip gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra uygulanacak sınav hazır hale gelmektedir.

Klasik Sınavlar
Okulumuzda yapılan yazılı sınavlar daha önceden belirlenmiş olan yıllık planlar çerçevesinde konu ve alt konulara ait kapsam geçerliliği olan sınav şeklinde uygulanır. Öğretmenler yazılı biçimde yaptıkları sınav kağıtlarını okuduktan sonra, sorulara verdikleri puanları nota dönüştürüp puanları Ders Başarı Cevap Formu oluşturur ve sonuçları kayıt ettikten sonra Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim etmektedirler. Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından teslim alınan cevap formları değerlendirme işlemi için gerekli analizler yapılır. Fen Bilim Kolejinde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi; öğrencilerin Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla yogunlaştırılmış dersler ve özel çalışma programları uygulanır.. Öğrenciler; yöneticiler, öğretmenler ve Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından bire bir takip edilir.
Alınan sonuçlara göre ders saatleri içinde ve dışında yeni düzenlemeler yapılır. Öğrencilerin sistemli ve planlı bir sınav hazırlık süreci yaşamaları sağlanır. Eğitim koçları ile birebir görüşmeler sağlanarak birebir ders çalışma programları bu sonuçlar analizinde gerçekleştirilir. Sınav sonuçları ile ilgili veli bilgilendirmesi de ölçme ve değerlendirme merkezi tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerin akademik gelişimlerini yakından takip eden Ölçme ve Değerlendirme Merkezi; Fen Bilim İlkokulu, Fen Bilim Ortaokulu, Fen Bilim Lisesi eğitim amaçları doğrultusunda, öğrencilerin LGS, TYT ve AYT’ye daha doğru bir şekilde hazırlanmasını gerçekleştirir.