Zeka ve Akıl Oyunları Kulübü

Akıl Oyunları; bilgi gerektirmeyen, matematiksel, mantık ve hızlı düşünme becerileri kazandıran, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Akıl oyunları ile öğrenciler yaygın olan zeka oyunları ile tanışır, kurallarını ve çözümleme ile ilgili yöntemleri, yaklaşımları ve problem çözmeyi öğrenir. Öğrencilerimiz temel matematik ve zeka oyunlarını tanır ve bunları kullanarak yeni oyunlar üretebilir. Zeka Oyunları öğrencilerimize; akıl yürütme, problem çözme, iletişim, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, girişimcilik, araştırma gibi özellikler kazandırır.

Kulüp Çalışmalarımız
° Öğrencilerimizi “Akıl Oyunları” konusunda bilgilendirmek
° Sınıf içerisinde öğrencilerin hem uzamsal zekâsını, hem de tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanarak mantığını geliştirebileceği oyunlar oynatmak.
° Öğrencilerimizin akıl oyunları ile tanışması için yarışmalar düzenlemek
° Yarışmalar ve oyunlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sosyalleşmesine yardımcı olmak.

Zeka ve Akıl Oyunları Kulübümüzün Kazanımları
° Öğrencilerimizde mantık yürütmeyi geliştirir ve İşlem Temelli Oyunlar ile Sayıların farklı özelliklerini öğrenir ve bunları farklı şekillerde kullanarak problemleri çözer. ° Zihinden işlemler yapar, hızlı işlem becerisini artırır.
° Strateji Oyunları ile karşılıklı oyun oynamanın temel kurallarını öğrenir. Plan yapma becerilerini geliştirir.
° Sözcük-Mantık Oyunları ile Genel kültür bulmacaları ve oyunlarını öğrenir, diğer derslerdeki bilgileri ve kavramları bu araçlarla pekiştirir. Akrostiş ve anagram gibi temel sözcük oyunlarını öğrenir ve üretir. Dolayısıyla öğrencimizin okuma ve anlama becerisi gelişir, ipuçlarını karmaşık ifadelerde kullanmayı öğrenir.
° Mekanik Oyunlar ile Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini öğrenir ve bunların arasındaki ilişkileri belirler ve bunları problem çözümlerinde kullanır
° Akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerimiz üç boyutlu şekilleri oluşturur ve çizer. Ayrıca yeni geometrik cisim ve ekiler elde eder.
° Öğrencilerimize tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini öğretir ve geliştirir.
° Öğrencilerimize araştırma becerisi kazandırır.
° Öğrencilerimizin sosyal yönü geliştirir.
° Öğrencilerimize hatalardan ders çıkarmayı öğretir.