Öğrenci Profili

Fen Bilim Koleji’nde eğitim felsefemizin özünü oluşturan ‘Her öğrenci farklı bir değerdir’ anlayışına uygun olarak, bireysel farklılıkları göz önünde tutar; eğitim metod ve materyallerini öğrencilerimizin öğrenme stili ve zeka alanlarına göre planlarız. Bilgiyi doğrudan aktarmak, ezberletmek yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerimizle, öğrencilerimizin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşması sağlar, birden fazla duyuya hitap eden eğitim araç ve yöntemleriyle edindikleri bilgilerin hayattaki karşılığını anlayarak kalıcı öğrenme sağlamayı amaçlarız. Fen Bilim Koleji’nde okuyan öğrencilerimiz;

° Atatürk İlke İnkılâplarını benimsemiş,
° Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
° İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
° Kendini doğru ifade edebilen,
° Çevreye duyarlı,topluma ve tabiata zarar vermeyen,
° Anadilini etkin kullanabilen,
° Evrensel değerleri ve kültürlere saygılı
° En az bir yabancı dilde kendini ana dil yetkinliğinde ifade edebilen,
° Çalışma disiplinine sahip,özsorumluluk bilinci ile hareket eden,
° Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
° Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
° Okuma alışkanlığı kazanmış,
° Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
° Estetik duygusu gelişmiş,
° En az bir enstrüman çalabilen
° Sporu yaşamının bir parçası olarak gören,
° Sanata, sanatçıya değer veren ve saygılı,
° Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,hayatilik ilkesini gerçekleştiren
° Kendi kültürüne yabancı olmayan,etik değerlere saygılı
° Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
° Hedef belirleyen ve bu yoldakendisini motive ederek ilerleyen,
° Bilimsel araştırma becerileri kazanmış, ARGE çalışmalarına katkıda bulunan
° Kendine güvenli ve iletişim becerisi yüksek,
° Empati yeteneği gelişmiş ve hoşgörülü,bireyler olarak yetiştirilir ve hayatları boyunca avantajlarını hissedecekleri Fen Bilim Kültürünü edinmiş olarak mezun olurlar.