İnsan Kaynakları Politikamız

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren bir özel okul olarak, insan faktörünü kendimiz için bir veli nimet olarak görüyoruz. Bu sebeple sahip olduğumuz insan kaynağının gelişimine yatırım yapmak ana hedefimizdir. Ayrıca, yeniliklere açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, girişimci bireyler kazandırmak ve tüm personelimizin mutlu oldukları, kurumsal ve bireysel hedeflerin örtüştüğü bir eğitim kurumu olmaktır.

FEN BİLİM KOLEJİ İnsan Kaynakları aşağıdaki faaliyetlerini aşağıdaki maddeler şeklinde yürütmektedir;

° Personelimizin kendilerini ve işlerini geliştirmeleri için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlarına uygun eğitimler düzenlemek,
° Kurum misyonuna uygun, takım oyuncusu olarak rol alacak doğru İnsan Kaynağının seçimi ve işe yerleştirme sürecini başarıyla tamamlayıp istihdam etmek
° İletişimi ve motivasyonu artırıcı organizasyonları planlamak ve uygulamak,
° Personelimizin mutlu olabilmeleri için iş tatminlerini artıracak çalışma ortamı hazırlamak, akademiler kurmak
° Kendi personel alt yapısını oluşturup aynı zamanda yetiştiren ve dolayısiyle kendi iç insan kaynağını yaratmayı hedefleyen,
° Personelimizle ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek ve takip etmek.

FEN BİLİM KOLEJİ olarak, öğrencilerimizi bilgiye ulaşabilen ve gereksinimleri doğrultusunda kullanabilen, iletişim becerileri gelişmiş, sosyal öz güveni yüksek, insan hakları ve hukuka saygılı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.
Sizde bu misyonun bir parçası ve bize takım arkadaşı olmak istiyorsanız lütfen Öz Geçmişinizi (CV) bize gönderiniz.