Model Birleşmiş Milletler Kulübü

Model Birleşmiş Milletler (MUN), insan haklarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Örgütü konferanslarının simülasyonu niteliğindedir. Model Birleşmiş Milletler çerçevesinde, öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin sözcülüklerini üstlenerek, Büyükelçi, Dış İşleri Bakanı, delege rollerini oynarlar.

Model Birleşmiş Milletler Kulübü’ne (MUN) katılan öğrenciler, önemli dünya meseleleri hakkında bilgi edinirler. MUN kulübündeki öğrencilerimiz güncel olaylar,küreselleşme ve çok uluslu diplomasi gibi konularda bilinçlenmektedir. Bu toplantılarda öğrenciler farklı ülkelerin diplomatları rolünü üstlenerek uluslararası bir örgütün oturumlarını canlandırmaktadır.. Katılımcılar temsil ettikleri ülke hakkında araştırma yaparak ve tartışarak, müzakereler sonucunda uluslararası sorunlara çözüm bulurlar. Öte yandan öğrenciler üniversite öncesinde dünya sorunlarından haberdar oluyor, farklı ülkeleri temsil ederek empati yeteneğini geliştiriyor, İngilizceyi yaşayarak öğreniyor ve münazara yeteneklerini geliştiriyor. Bütün bu çalışmalar İngilizce yürütülür. Bu öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslar arası konferanslara katılırlar. Dört gün süren bu konferanslarda öğrenciler önceden belirlenmiş bir ülkeyi temsil ederler. Konferansa katılımcı öğrenciler genellikle tüm dünya ülkelerinden gelmektedir.

ETKİNLİKLER:
Fen Bilim Koleji MUN kulübü tarafından belirlenen öğrenciler, belirlenen konferanslara katılacaklardır ve bu konferans öncesinde ve sonrasında gereken çalışmaları yapacaklardır.