Eğitim Politikamız

Fen Bilim Koleji olarak eğitimin içerisinde çeşitli kademelerde yıllardır alın teri ve emek harcayarak belirli bir tecrübe ve felsefe edinmiş kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve kademelerindeki tüm eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir. Fen Bilim Koleji eğitim politikamız;
İnsancıldır.
Mutlu; insani ve etik değerlere sahip; diğer insanlara, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene saygısı olan, sosyal sorumluluk bilinci, empati kurabilen taşıyan öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Yeniden Yapılanmacı / Yapılandırmacıdır.
Akademik bilginin ezberlenerek değil, anlamlandırarark uygulama alanı bularak (yaparak-yaşayarak) bir yaşam boyu anlam kazanması ve olumlu değişim için nasıl kullanılması gerektiğini öğretmeyi hedefliyoruz.
İlericidir / İlerlemecidir.
Öğrencilerimizi ailesinin, ülkesinin, insanlığın gelişmesi ve uluslararası platformda ülkemizi her alanda temsil edebilecek yeterliliklere sahip olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.