Sosyal Sorumluluk Kulübü

Fen Bilim Koleji olarak eğitim ve öğretim dışında toplumu toplum yapan unsurlardan sosyal yardımlaşma ve toplum yararına sorumluluk alma olduğunu bilerek öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, hoşgörü sahibi, farkındalıkları yüksek, empati kurabilen ve duyarlı ve ilgili bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, değerler eğitimi kapsamında sosyal sorumluluk kulübü çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz.Fen Bilim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerimizi okuldaki kulüp çalışmaları ve derslerle ilişkilendirmektedir.Sosyal Sorumluluk kulübümüz projelerinde, Okul Aile Birliklerimiz ile iş birliği içinde çalışmaktadır. Bu sayede velilerimizin de desteği alınarak projelerimizin daha fazla kişiye ulaşması sağlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Kulübümüzün Amaçları:
Öğrenciler üzerinde farkındalık yaratırken, birbirinden farklı konulara yorum yapabilme yeteneklerni geliştirmek .Sosyal gelişimlerini hızlandırmak.

° Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurum ve kuruluşların ziyaret etmek,
° Öğrencilerimize doğal afetlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavratmak,
° Öğrencilerimize çevresine karşı duyarlı olabilmeyi öğretmek,
° Öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmak,
° Öğrencilerimizin engellilerle iletişimde duyarlılıklarını geliştirmek.empati kurma bilinci oluşturmak
° Öğrencilerimizin Sorumluluk bilinci ve Organizasyon becerileri geliştimek.