Dans Kulübü

Dans, öğrenciye kendini ifade edebilme fırsatı sunar ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir. Duygu veya düşünceyi iletmek için müzik eşliğinde hareket etme sanatı olan dansta; müzik ve ritim eşliğinde esneklik ve estetik algı gelişimi kazandırmak hedeflenir. Öğrencilerimiz müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergileme fırsatı yakalarlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine kendilerini müzik eşliğinde ifade etmelerine yardımcı olur.

Dans Kulübümüzün Amaçları:
° Dansa eğilimi olan öğrencilerimize hem Türk ve dünya halk danslarını hem de modern dansları öğretmek,
° Öğrencilerimizde ritim kulağını geliştirmek.
° Okulumuz öğrencilerinin sosyal yaşamlarına ve kişisel gelişimlerine ve kendileirni daha rahat ifade etmesine katkıda bulunmak,
° Öğrencilerimizin beden dilini kullanmalarını sağlayarak,
° Öğrencilerimize nezaket, zariflik, ve estetik ve esneklik duygusunu aşılamak,
° Öğrencilerimize farklı kültürleri tanıtmak ve farklı kültürlere saygı duyulmasını sağlamak, genel kültür oluşturmak

Dans kulübümüz; okulumuzun özel günlerinde, milli törenlerde koreografik halk dansları ve modern dans gösterileri hazırlamaktadır.