Öğrenci İşleri

Öğrenci kayıt ile ilgili işlemlerin ve kurum ile ilgili tüm yazışmaların yapılması, gelen ve giden evrak defterini tutulması, dosyalanması ve arşiv oluşturulması, kurumda görev yapan öğretmen ve diğer personelin atamalarının yapılması ve öğrencilerle ilgili tüm yazışmaların yapılmasından sorumludur. Birim personeli çalışmalarını okul müdür ve müdür yardımcılarının direktifleri doğrultusunda yürütür. Resmi yazışmaların yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi, öğrenci kayıtlarının tutulması ve karnelerin doldurulması öğrenci işlerinin görevleri arasında yer alır.