Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü

Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi davranıp günlük hayatta karşılaştığı problemleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak adına kurulmuştur. Öğrencilerin bilime, fene ve teknolojiye olan merakını artırmak yeni projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve çalışmalarını öğrenmek için çalışmalar yapmaktadır.
Amacımız öğrencilere fen sevgisini kazandırmaktır. Öğrencilerimize fen derslerinin hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmektir.

ETKİNLİKLER:
° TÜBİTAK projeleri,
° Fizik, kimya ve biyoloji zümrelerin ile yapılacak olan çalışmalar,
° Bilim ve teknolojinin tarihçesinin araştırılması,
° bilim şenliklerinin kurulması

Bilim ve Fen Kulübünün Amaçları;
° Öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek, ülkesine ve milletine faydalı öğrencileri gün ışığına çıkarmak.
° Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemi geliştirmek
° Kişisel becerilerin ve bireysel zekanın ortaya çıkmasına uygun zemin hazırlamak.
° Varlıklar ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmak.
° Deney gözlem ve diğer metotlar ile öğrencinin araştırma duygusunu geliştirmek.
° Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.
° Analitik düşünmeyi sağlamak, analiz ve sentez gücünü geliştirmek.