Öğretmen Akademisi

Fen Bilim Koleji öğretmen seçimine ve gelişimine oldukça önem verdiği gibi, eğitimin niteliğini değiştirmek, yöneticilerin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, derslerin işleyişinde kullanılan yöntem ve teknikleri artırabilmek, kullanacakları materyalleri tasarlamak, özgün çalışmaları geliştirmek adına Performans Değerlendirme Sistemi uygulamaktayız. Ayrıca öğretmenlerimizin yıl boyunca kendi alanlarıyla ilgili gelişimlerini destekleyecek okul dışı ve içi eğitim programlarına katılmaları sağlanarak bu konuda öğretmenlerimize her türlü destek sağlanmaktadır.