Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı öğrencilere kendilerini çizgilerle renklerle ve biçimler yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışa vurumunu gerçekleştirebilme, algısal yetilerini geliştirme, düşüncelerini kendilerine ait tasarıma dönüştürebilme, üretme kapasitesini geliştirebilme, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk duygusunu geliştirme, işbirliği ve dayanışma anlayışını oluşturma; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanat ve resim kulübünde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız. Ayrıca öğrencileirmizin yıl boyunca yaptığı çalışmaları resim sergilerinde sergileme şansına da sahip olmaktadırlar.

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜMÜZÜN AMAÇLARI
° Öğrencilerimizin düşünme, üretme ve özgüven kapasitelerini geliştirmek,
° Öğrencilerimizin sosyal hayatlarında kendisiyle barışık, dışa dönük, sağlıklı ve pozitif yaşam sürmelerine katkı sağlamak.
° Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri çalışmaları sergilemeleri için sergi imkanı ve olanaklar sağlamak,
° Öğrencilerimizin yağlı boya, sulu boya, guaş boya, akrilik boya ve karakalem teknikleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayarak genel kültür bilgine ulaştırmak