İlkelerimiz

° Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
° Eğitimdeki çağdaş gelişmeleri yakından takip etmek ve yenilikleri uygulamak
° İnsana, doğaya, çevreye saygılı olmak ve yardımseverlik
° Öğrenciye değer vermek ve öğrencinin fikirlerine saygı duymak
° Öğrenciye öğretilen teorik bilgilerin pratik anlamda hayata uygulamasına olanak sağlamak
° Öğretmenin aynı zamanda öğrenen birey olarak kendisini sürekli olarak yenilemesine destek olmak
° En iyi olmak ve en iyi hizmeti sunabilmek adına tüm sorumlulukları üstlenebilmek
° Genç nesillerimize her zaman ümitle bakmak ve tek bir öğrencimizin bile dünyayı değiştirebileceğine inanmak
° Eğitim ve öğretimde Bilimsellik ilkesini benimsemek
° Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve bu doğrultuda hedefler koyarak onları motive etmek, desteklemek, fırsatlar sunmak
° Öğrenci, öğretmen ve veli olarak kurumsal kimliğimizle gurur duymak
° Ortaya koymuş olduğu eğitim öğretim performansıyla vatana ve topluma hizmet etmek
° Etik değerlere önem vermek ve bunu uygulamak
° Dürüst, adaletli, demokratik, insancıl, güvenilir, işbirlikçi ve paylaşımcı olmak
° Toplumsal örf, adet ve geleneklere bağlılık
° Geleceğin yıldızları olan öğrencilerimizi lider vasıflı bireyler olarak yetiştirmek
° Başkalarının hayatında örnek alınabilecek idol insanlar olmak
° Yeni nesil eğitimde alışılmışın dışında tüm alternatifleri değerlendirerek öğrencilerimize uygun eğitim sistemini belirleyerek hedefe emin adımlarla ulaşmayı sağlamak